30.09.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗ