26.10.2020 Ανακοίνωση προς πρωτοετείς φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική”


Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να επικοινωνήσουν στο email: asilivou@sp.duth.gr, για να ενταχθούν σε τμήμα παρακολούθησης του μαθήματος.

Καραφουλίδου Αρετή
Κοτσιάδου Γαλήνη
Λαουλάκος Ρωμανός
Προμπόνας Νικόλαος
Τσιγγίζης Νικόλαος