30.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ”


30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ