27.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.


ανακοίνωση για φοιτητές ΚΠ