27.11.2020 Η DEMOCRITUS INDUSTRIAL ROBOTICS (DIR) ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ


Κάλεσμα στην DIR_