03.03.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”


Αναβάλλονται τα μαθήματα “Κοινωνική Ψυχολογία” σήμερα 3/3/21 και  “Ανθρώπινη ανάπτυξη” την Πέμπτη 4/3/21 λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Ν. Τσέργας