12.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Ή ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021-2022


Ανακοίνωση σίτιση – στέγαση