11.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”.


Σας ενημερώνουμε ότι, η κατανομή των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες 

θα γίνει σύμφωνα με τους Αριθμούς Μητρώου ως εξής:

09.00-11.00 οι φοιτητές με ΑΕΜ έως 00322

11.00-13.00 οι φοιτητές με ΑΕΜ από 00323 έως 00367

13.00-15.00 οι φοιτητές με ΑΕΜ από 00368 

Εκ της Γραμματείας