14.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”.


Σας ενημερώνουμε ότι, οι παραδόσεις των μαθημάτων “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” και “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” θα αρχίσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την ημερομηνία έναρξης των παραδόσεων των μαθημάτων, θα ενημερωθείτε εγκαίρως με σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

Εκ της Γραμματείας