18.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”


Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα του κου Μπάρου Διαπολιτισμική Παιδαγωγική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25.2.2022 (Ώρα 18:30-21:00) και η πρώτη αναπλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 28.2. 2022 (Ώρα 9:00-11:30).

Εκ της Γραμματείας