23.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ”


Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

το μάθημα “Γενική Διδακτική: Μάθηση και Διδασκαλία” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Μαρτίου στις 15:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο.
Η Διδάσκουσα