01.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”


Αναπλήρωση μαθήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού
Το μάθημα του Κοινωνικού Σχεδιασμού δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7.3.2022 διότι είναι Καθαρά Δευτέρα.

Θα αναπληρωθεί την Τρίτη, 15.3.2022 στις 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο.

Η διδάσκουσα
Σοφία Αδάμ