11.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΚΑΙ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Τα μαθήματα “Περιφερειακή Ανάπτυξη” και “Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική” που αναβλήθηκαν στις 4/3/2022 θα αναπληρωθούν την Πέμπτη, 17/3/2022 στις 15.00 μ.μ. και στις 18.00 μ.μ. ώρα αντίστοιχα, στην αίθουσα Η/Υ.

Ο Διδάσκων,

Θ. Συκάς