16.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”


Το μάθημα Κοινωνικός Σχεδιασμός δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28.3.2022, αλλά την Τρίτη 29.3.2022, ώρα 13:00-15:30 στην Β’ Προκάτ.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Αδάμ

Πρόοδος στο Μάθημα Κοινωνικός Σχεδιασμός

Η πρόοδος στο μάθημα Κοινωνικός Σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4.4.2022.

Η συνολική της διάρκεια θα είναι 2 ώρες.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα που θα σας δοθούν.

Η ενδιάμεση εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:

Κώστας Δημουλάς, Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πρώτο Μέρος: κεφ. 2 και 3, Δεύτερο Μέρος: κεφ. 1 και 2, Τρίτο Μέρος: κεφ. 1 και 2.

Και τις διαφάνειες των διαλέξεων 1-7.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Αδάμ