16.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Το μάθημα Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική της Τρίτης 29.3.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 09:00, αλλά στις 16:00 στο αμφιθέατρο και θα πάρει τη μορφή ενδιάμεσης προόδου σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Αδάμ

Πρόοδος στο Μάθημα Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική

Η πρόοδος στο μάθημα Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29.3.2022, στις 16:00 (και όχι στις 09:00 που είναι κανονικά προγραμματισμένο το μάθημα) στο αμφιθέατρο.  

Η συνολική της διάρκεια θα είναι 2 ώρες.

Θα πρέπει να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θέματα που θα σας δοθούν.

Η ενδιάμεση εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:

Gosta Esping-Andersen, Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, κεφ. I, II, III, V, VIII.

Και τις διαφάνειες των διαλέξεων 1-6.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Αδάμ