01.04.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”


Σας ενημερώνουμε ότι, η κατανομή των φοιτητών για την διδασκαλία του μαθήματος Χρήση Η/Υ στις Κοινωνικές Επιστήμες θα αλλάξει από την Τρίτη 5 Απριλίου και έπειτα, ως εξής:

10.00-12.00 οι φοιτητές με ΑΕΜ έως 00367

12.00-14.00 οι φοιτητές με ΑΕΜ από 00368

Ο Διδάσκων

Λάζαρος Παπαδόπουλος