03.05.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”


Το μάθημα της Κοινωνικής Στατιστικής θα γίνει την Τετάρτη στις 4/5/2022 στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα Πληροφορικής.

Η διδάσκουσα