12.05.2022 Ανακοίνωση για το μάθημα “Χρήση Η/Υ στις κοινωνικές επιστήμες” 


Το μάθημα “Χρήση Η/Υ στις κοινωνικές επιστήμες” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο διδάσκων,
Λάζαρος Παπαδόπουλος