16.05.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”


Την Τρίτη 24/5/2022 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Κοινωνική Στατιστική“, στις 18.00-21.00, στην Αίθουσα Υπολογιστών.

Η Διδάσκουσα,

Κερατσώ Γεωργιάδου