03.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Για την έναρξη των μαθημάτων: “Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας” και “Διεθνής Κοινωνική Πολιτική” θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση.

Εκ της Γραμματείας