11.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”


Το μάθημα “Οικονομική του Περιβάλλοντος” της Τετάρτης 12.10.2022 (ώρα 18.00) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η/Υ.

Εκ της Γραμματείας