14.10.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Έκτακτη αλλαγή ώρας μαθήματος Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική

Το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18.10.2022 και ώρα 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Αδάμ