14.11.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Τα μαθήματα “Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας” και “Διεθνής Κοινωνική Πολιτική” δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο 15/11/2022, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Εκ της Γραμματείας