21.11.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ”


Την Πέμπτη 24.11.2022 και ώρα 09.00. στην αίθουσα Η/Υ, θα πραγματοποιηθεί το μάθημα:

“ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ”(αναπλήρωση).

Εκ της Γραμματείας