28.11.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” και “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ” θα ξεκινήσουν κανονικά σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας την Πέμπτη 01.12.2022 και ώρες 12.00-15.00 (Β’ Προκάτ) και 15.00-18.00 (Αμφιθέατρο) αντίστοιχα.

Επίσης, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας την Παρασκευή 02.12.2022 στις 18.00-21.00 στο Αμφιθέατρο.

Διδάσκων ο κ. Χαράλαμπος Δάντης

Εκ της Γραμματείας