20.12.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”


Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας” την

Πέμπτη 22.12.2022 και ώρα 18.00-21.00 στην  Αίθουσα Η/Υ.

Εκ της Γραμματείας