23.12.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις για τα μαθήματα “Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας” και “Διεθνής Κοινωνική Πολιτική” την Δευτέρα 09.01.2023 στις 09.00-12.00 και 12.00-15.00 αντίστοιχα, στην Αίθουσα Β’ Προκάτ.

Εκ της Γραμματείας