23.12.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ”


Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” την Δευτέρα 09.01.2023 ώρα 18.00-21.00 και την Τρίτη 10.01.2023 ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα Β’ Προκάτ.

Ο Διδάσκων

Χαράλαμπος Δάντης