29.03.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΚΑΙ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ”


Τα μαθήματα “Στεγαστική Πολιτική” και “Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Κοινωνικό Κράτος” θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 01.04.2024 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση και για τα δύο μαθήματα την Τρίτη 02.04.2024 στις 09.00-12.00 και 12.00-15.00 στην Β’ Προκάτ αντίστοιχα.

Εκ της Γραμματείας