Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Κοινωνιολόγων.

 

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων (ΕCDL)

 

 

Το Τμήμα χορηγεί βεβαιώσεις γνώσης χειρισμού Η/Υ στους αποφοίτους του ως πρόσθετο προσόν διορισμού.

 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

 

 

Το Τμήμα χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ως προσόν διορισμού στη β’ βάθμια εκπαίδευση.

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Announcements for Students:

Faculty members announcements:

Εκδηλώσεις