Έγγραφα


26.07.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

23-07-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

01-06-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΩΡΕΑΝ SELF TEST ΦΟΙΤΗΤΩΝ

31-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

20-05-2021 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_SELF TEST

20-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

13-05-2021 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ-1944_ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 22496)

20-01-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

18-01-2021 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

15-01-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

30-10-2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19

26-10-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ

30-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID19

19-03-2020 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

11-03-2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

06-06-2019 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ