20.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”.


Από σήμερα, Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, για να παρακολουθήσουν το μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να εγγραφούν στο μάθημα (Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 2020 – Κοινωνική Πολιτική) στο e-class με τους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς, όπου και ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Μορφακίδης Χρήστος

13.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”.


Το μάθημα «Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα», σήμερα, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου θα διδαχθεί στις 15:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι:

https://meet.lync.com/duth/cmorfaki/56MD1GWO

 

Από την επόμενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, για να παρακολουθήσουν το μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class (Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 2020 – Κοινωνική Πολιτική), όπου και θα ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Μορφακίδης Χρήστος

 

13.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ”.


Το μάθημα «Εισαγωγή στο δίκαιο», σήμερα, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου θα διδαχθεί στις 12:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι:

https://meet.lync.com/duth/cmorfaki/XQXB916Q

 

Από την επόμενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, για να παρακολουθήσουν το μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class (Εισαγωγή στο δίκαιο 2020 – Κοινωνική Πολιτική), όπου και θα ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Μορφακίδης Χρήστος