03.03.2022 Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 2626/2022 (ΑΔΑ: 600146ΨΖΥ1-ΠΣ0)


Καλησπέρα σας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε:

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την απόφαση συνέλευσης ΔΠΘ/ΤΚΠ/33805/747/16.02.2022 Ορθ.επαν. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 2626/2022 (ΑΔΑ: 600146ΨΖΥ1-ΠΣ0)

(ΚΕ 82309, Α.Π. 11432/2022) Προσωρινά Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (duth.gr)

6Η5Φ46ΨΖΥ1-ΧΣΤ

 

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Με εκτίμηση

τηλ επικοινωνίας: 2531039075 (74075)