26.05.2022 Διαδικτυακές Διαλέξεις με τίτλο «Σύγχρονοι προβληματισμοί στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»


Καλημέρα σας.

O Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ διοργανώνει σειρά διαδικτυακών διαλέξεων με τίτλο «Σύγχρονοι προβληματισμοί στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», σε τρεις κύκλους, από την 1η Απριλίου έως και την 27η Μαΐου 2022, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Η 3η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ώρα 17:00-19:30, με θέμα «Μειονοτικές ομάδες και ζητήματα συμπερίληψης στην εκπαίδευση» και ομιλήτριες την κα Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ., Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, ΑΠΘ &  Συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ, με θέμα «Η υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού -Προτεραιότητα για ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο» και την κα Λία Φίγγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., με θέμα «Κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων και διλήμματα επιπολιτισμοποίησης».

Παρακαλούμε να προωθήσετε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα σε όλες τις ομάδες διδασκόντων και τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματός σας.

Σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6KGRhZG8Ms_8TU0yfuWwVUV3LVzaw62KprT0gTMzLuo1%40thread.tacv2/1647334157978?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2227210ff3-f21b-41a8-8623-e225a16fbf34%22%7d

Σας ευχαριστούμε.

Εκ μέρους της Διευθύντριας του ΤΑκΚΕ του ΠΤΔΕ,
Μαρία Αντωνίου
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ

Σειρά διαλέξεων του ΤΑκΚΕ του ΠΤΔΕ Αφίσα-Πρόγραμμα (2)