Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών


Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την αριθ. 21/26/27.2.2020 απόφασή της ενέκρινε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, όπως διαμορφώθηκε και υποβλήθηκε από την Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος. Για την ισχύ του εγκριθέντος Κανονισμού απαιτείται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που εκκρεμεί. Μόλις κυκλοφορήσει το ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Κανονισμού, θα αναρτηθεί στην παρούσα θέση της ιστοσελίδας του Τμήματος.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020