Εργαστήριο Τμήματος


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Αλέξης Ιωαννίδης

Αναπληρωτής: Επίκουρος Καθηγητής Χρύσανθος Τάσσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ