Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


Απόφαση για την Πρακτική Άσκηση του μαθ. Πρακ.Άσκ.Ι-Διδ.Πρακ.Άσκ.

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για φοιτητές και φοιτήτριες

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για αποφοίτους

ΦΕΚ-Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για αποφοίτους

Υπεύθυνος κος Συκάς