Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


 

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για φοιτητές και φοιτήτριες

Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για αποφοίτους

ΦΕΚ-Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για αποφοίτους

Υπεύθυνη κα Ιωάννα Τσάρπα