Πρακτική άσκηση


ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ 2021-2022)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οδηγός & Έντυπα | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ (duth.gr)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

SYLLABUS INTERNSHIP