Πτυχιακή εργασία


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ και ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ