Ιστορία


Σύντομη Ιστορία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ  Α΄ 70 της 7ης Μάϊου 2019) και προέρχεται από την κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης σε τρία τμήματα: α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, β) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και γ) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ωστόσο δεν πρόκειται για ένα νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Αποτελεί τη συνέχεια της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, το οποίο είχε ιδρυθεί το έτος 1994 με το Π.Δ. 304 /1994 (ΦΕΚ Α΄ 163) και αργότερα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» συνενώθηκε με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης για να προκύψει το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης.

Σε αυτά τα σχεδόν 25 χρόνια λειτουργίας του, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και ειδικότερα η κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του πεδίου της Κοινωνικής Πολιτικής στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από πρωτοποριακές μελέτες της ελληνικής κοινωνίας τις οποίες πραγματοποίησαν διεθνώς καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που το υπηρέτησαν. Παρείχε ολοκληρωμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε εκατοντάδες φοιτητές που τώρα είναι απόφοιτοί του και πολλοί από αυτούς εργάζονται σε φορείς κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση). Απένειμε επίσης διδακτορικά διπλώματα σε πολλούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν καταξιωθεί στο χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής. Η συσσωρευμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία του Τμήματος το καθιστά μία ώριμη ακαδημαϊκή μονάδα η οποία θα συνεχίσει από καλύτερες θέσεις (σαν επιστημονικά αυθύπαρκτο πλέον Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) να προσφέρει γνώσεις και ειδίκευση για τους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ.

 

Σύντομη Ιστορία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα αριθμ. 87 της 27ης Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 με την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη και της Νομικής στην Κομοτηνή. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Η διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής, η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώ διοικητικές υπηρεσίες παρέχονται και στις τέσσερις πόλεις-έδρες του.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπήρξε, από την ίδρυσή του, το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πολυεδρικό πανεπιστήμιο, η αναγκαιότητα του οποίου δεν αφορούσε αποκλειστικά εκπαιδευτικούς στόχους. Η λειτουργία του μέσα από την πολυεδρικότητά του αρχικά στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή και στη συνέχεια σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, πλέον της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του δραστηριότητας, απετέλεσε ουσιαστική παρέμβαση στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας της Θράκης. Ταυτόχρονα, συνέβαλε σημαντικότατα στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Θράκης αλλά και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου με άμεσες και έμμεσες δράσεις προσφοράς.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 20 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000  (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών που παρέχει,  καλύπτει την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην διεξαγόμενη έρευνα. Πρόσθετα,  η διεθνής ακαδημαϊκή διάσταση της παρουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στη Θράκη και η διαχρονική προσήλωση του προσωπικού του στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυρίαρχου αποτυπώματος στην ακαδημαϊκή επικαιρότητα της χώρας μας, αλλά της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Δ.Π.Θ. συνεχίζει να στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, τη νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το στίγμα του Δ.Π.Θ. σήμερα δίνεται με τα καινοτόμα μεταπτυχιακά του προγράμματα διεθνούς εμβέλειας, αλλά και με πρωτοβουλίες που του επιτρέπουν να υπερβεί τη σύγχρονη γραφειοκρατία και τον γεωγραφικό αποκλεισμό.Το Δ.Π.Θ. φροντίζει να ενισχύει το ερευνητικό προφίλ με συνεργασίες και έργα που συνεχίζουν να το καθιστούν ως έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της Ελλάδος.