Πληροφορίες


Γραμματεία

 

Παπαδοπούλου Ιωάννα
Τηλ: 25310 39380 / 2531039381
Fax: 25310 39421
Email: gipapado@admin.duth.gr

 

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39421
Fax: 25310 39421
Εmail: secr@sp.duth.gr 

 

Διεύθυνση
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή