Πρόσβαση


Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (Κέντρο πόλης)

Χάρτης πλοήγησης στους χώρους του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Παναγή Τσαλδάρη 1, Τ.Κ.69100 Κομοτηνή

Ιστοσελίδα: http://sp.duth.gr