10.03.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ