08.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ορθή Επανάληψη_ Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο