15.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ

a1_Δελτίο Τύπου_Εγγραφές ειδικής κατηγορίων πασχόντων_σοβαρές παθήσεις (1)

a2_Αίτηση_εγγραφής_-_Υπεύθυνη_δήλωση_εγγραφής_επιτυχόντα (1)

b_2020_10_12 eggrafes_protoeton_FEK 4486B