16.10.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχει αποστείλει τους ιδρυματικούς κωδικούς σας καθώς και πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας και πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση (για τους άρρενες) στα e-mails που είχατε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας.

Με τους κωδικούς σας μπορείτε πλέον να προβείτε στο unistudent.duth.gr σε δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ακολουθώντας τις οδηγίες της από 07.10.2020 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε κατά τη δήλωση μαθημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλ. 25310-39421.

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ