22.10.2020 ΣΤΟΙΧΕΙΑ COVID-19


Σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος COVID-19 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι ο Επ. Καθηγητής κ. Στέφανος Παπαναστασίου. Τηλ. επικοινωνίας 25310-39288.

Το τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος είναι 25310-39380 και λειτουργεί ώρες γραφείου 07.00΄π.μ. έως 15.00΄μ.μ. (κα Ιωάννα Παπαδοπούλου).

Αίθουσα COVID-19 είναι η Γ΄ Προκάτ.