10.11.2020 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”


Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη δήλωση συγγράμματος στο μάθημα «Φύλο και Νέες Τεχνολογίες» έχει αποκατασταθεί.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος