18.11.2020 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ UN SDSN YOUTH GREECE


Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής στην ομάδα UN SDSN Youth Greece