14.12.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ


Ανακοίνωση για Δοκιμαστικά Μαθήματα Υποψηφίων (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) – ΠΚΕΠΣ (1)